- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1(ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1(จ้างเหมาบริการ)

- ประกาศรับสมัครบุคคลาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา(ค่าจ้าง 9,500/เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสารธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในดำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป